O Društvu energetikov Maribor

Društvo energetikov Maribor je bilo ustanovljeno oktobra leta 1951. V tistem obdobju je društvo združevalo strojnike, strojevodje in kurjače mariborskega industrijskega področja. V začetku delovanja društva so bile velike težave s prostori, zato se je društvo sestajalo v različnih najetih prostorih. Prostorska problematika društva je bila rešena z vključitvijo Društva energetikov Maribor v Zvezo društev inženirjev in tehnikov v Mariboru Vetrinjska ul. 16. Na ta način smo dobili boljše pogoje za delo. 

Glavna naloga društva je strokovno izobraževanje članov v obliki seminarjev in tečajev ter organiziranje in izvajanje seminarjev za delavce, ki opravljajo dela in naloge s področja energetskega gospodarstva. V Društvo energetikov Maribor je včlanjenih 90 članov in smo člani Zveze društev energetikov Slovenije Ljubljana. V društvu skrbimo za druženje članov na srečanjih, strokovnih ogledih in sestankih. Februarja leta 2006 smo najeli pisarno in imamo sedaj svoj sedež Zagrebški cesti 20 v Mariboru.